Rambler 100

NEBO Rambler 100 Jump starter instruction manual

Rambler 100 on kädessä pidettävä, kannettava virtalähde, joka on valmis käyttöön missä tahansa USB-, langattoman ja AC-latausporttien avulla. 96,2 wattitunnin tehonsa ja kompakti desing täyttää myös käsimatkatavaralle hyväksytyn tavaran vaatimukset, joten voit käyttää sitä lentokentällä tai vaikka 30 000 jalan korkeudessa.

 
 

YLEISTÄ

 

 
1 |  USB-A lähtöportit 7 |  Valaisimen ON/OFF painike
2 |  USB ON/OFF painike 8 |  Kannettavan tietokoneen laturin sovittimet
3 |  Digitaalinäyttö 9 |  UK/EU lataussovitin
4 |  USB-C tulo/lähtöportit 10 | USB-C - USB-C-kaapeli
5 |  DC tuloportti 11 | USB-C - DC kaapeli
6 |  Valaisin 12 | DC - auton latauskaapelit

 


 

NEBO RAMBLER™ 100:N LATAAMINEN

RAMBLER 100:N LATAAMINEN KOTONA:

1. Liitä USB-C-kaapeli USB-PD-lataussovittimeen (mukana). Liitä toinen pää USB-C-latausporttiin. Lataus alkaa automaattisesti.

2. Kun lataus on täynnä, digitaalinen näyttö näyttää 100 %. (Täysi lataus voi kestää jopa 2,5 tuntia).

3. Irrota kaapeli ja sammuta Rambler 100.

RAMBLER 100:N LATAAMINEN AJONEUVOSSA:

1. Liitä 12 V:n virtajohto (mukana) DC-tuloporttiin. Liitä toinen pää ajoneuvon DC-lähtöön (tupakansytytin). Lataus alkaa automaattisesti.

2. Kun lataus on täynnä, digitaalinen näyttö näyttää 100 %.

3. Irrota kaapeli ja sammuta Rambler 100.

LATAAMINEN AURINKOPANEELILLA (myydään erikseen):

1. Liitä aurinkopaneelin mukana tullut DC5525-kaapeli DC-tuloporttiin. Lataus alkaa automaattisesti.

2. Kun lataus on täynnä, digitaalinen näyttö näyttää 100 %.

3. Irrota kaapeli ja sammuta Rambler 100


HUOMAA:
• Latauksen aikana LED-merkkivalot syttyvät osoittaen latausprosenttia.
• Kun lataus on täynnä, irrota latauskaapeli.

 
ELEKTRONISTEN LAITTEISI LATAAMINEN

1. Liitä laitteen mukana tullut USB-kaapeli.

2. Liitä kaapeli sopivaan USB-lähtöporttiin (A tai C).

3. Aloita laitteen lataaminen painamalla USB ON/OFF -painiketta.

4. Kun ladattu, irrota kaapeli ja sammuta Rambler 100.

 

HUOMAUTUS
NEBO Rambler 100 USB -lataus ominaisuus sammuu automaattisesti, kun sitä ei ole käytetty 30 minuuttiin.


 

LANGATON LATAAMINEN

1. Aseta langaton yhteensopiva laite langattomalle latausalustalle.

2. Aloita lataaminen painamalla USB ON/OFF -painiketta.

3. Kun se on ladattu, irrota kaapeli ja sammuta Rambler 100.

HUOMAUTUS
Varmista, että laite on kohdistettu langattoman latauspinnan keskelle ja ettei välissä ole rakoja tai esteitä.


 

KANNETTAVAN TIETOKONEEN LATAAMINEN

1. Valitse oikea kannettavan tietokoneen sovitin ja liitä se kaapelin tasavirtapäähän ja sitten kannettavaan tietokoneeseen.

2. Liitä USB-C-porttiin alla olevan kuvan mukaisesti.

3. Aloita lataaminen painamalla USB ON/OFF -virtapainiketta.

4. Kun ladattu, irrota kaapeli ja sammuta Rambler 100.

HUOMAUTUS
Varmista, että USB-C-liitin on kytketty kunnolla USB-C-porttiin, ennen kuin painat USB-virtakytkintä.

*Monijännitevirtalähde lataa monenlaisia kannettavia tietokoneita joko USB-C:n tai kannettavan tietokoneen sovittimen kautta


 

VALAISIMEN KÄYTTÖ

1. Valon ON/OFF-painike kerran = PÄÄLLÄ valkoinen valo

2. Valon ON/OFF-painike kahdesti = PÄÄLLÄ punainen valo

3. Valon ON/OFF-painike kolme kertaa = ON punainen hätävalo S.O.S.

4. Valon ON/OFF-painike neljä kertaa = OFF

HUOMAUTUS
Älä katso suoraan LED-valonheittimeen.


 

TEKNISET TIEDOT

Akun kapasiteetti 94.9Wh, 26000mAh (18.25V)
DC 5525 -tulo 12-24V, 50W
USB-C PD tulo/lähtö 45W
USB-A lähdöt 5V 2.4A
Langaton lähtö 10W max
Mitat 224 x 130 x 41 mm
Paino  1.1 kg
Käyttölämpötila 32°F - 113°F (0 - 45°C)
Purkauslämpötila 14°F - 104°F (-10 - 40°C)

 

 


 

VAROTOIMENPITEET / SIIRTO- JA SÄILYTYSOHJEET

VAROITUS - Lue kaikki turvallisuustiedot ennen tämän tuotteen käyttöä. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon, mikä voi johtaa vakaviin vammoihin, kuolemaan tai omaisuusvahinkoihin.

• Lue kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.
• Oikein käytettynä ladattavat litiumioniakut tarjoavat turvallisen ja luotettavan kannettavan virtalähteen. Jos niitä kuitenkin käytetään väärin, seurauksena voi olla vuotoja, palovammoja, tulipalo tai räjähdys, mikä voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vahingoittaa muita laitteita.
• Apukäynnistimen väärinkäyttö tai väärä liittäminen voi aiheuttaa sähköiskun käyttäjille ja vaurioittaa laitteita
• Pidä kuivana ja poissa kosteudesta ja syövyttävistä materiaaleista. Tätä tuotetta ei saa käyttää lähellä vettä tai kosteita paikkoja, kuten kylpyammeet, suihkut, kylpyhuoneet, pesualtaat, uima-altaat tai kellarit.
• Älä altista kosteudelle, vedelle, sateelle tai lumelle.
• Pidä poissa lämmönlähteistä, kuten avotulesta, lämpöpattereista, liesistä, uuneista ja muista lämpöä tuottavista laitteista.
• Tässä laitteessa käytetty akku voi aiheuttaa tulipalon tai kemiallisen palovamman vaaran, jos sitä käsitellään väärin. Älä altista tulelle tai liialliselle lämpötilalle. Älä altista lämmölle yli 80 °C (176 °F) tai polta.
• Jos vuoto tai räjähdys on epätodennäköistä, käytä hiekkaa tai kemiallista sammutinta. Jos kosketus tapahtuu vahingossa, huuhtele vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, hakeudu lisäksi lääkärin hoitoon. Neste, joka irtoaa akusta, voi aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.
• Tuote voi lämmetä pitkäaikaisessa suuritehoisessa käytössä. Älä peitä, kääri tai muuten rajoita käytön aikana.
• Älä pura tuotetta. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Virheellinen uudelleenkokoaminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
• Älä pudota tai altista voimakkaille iskuille. Älä käytä laitetta, jos se on saanut terävän iskun tai se on muuten vaurioitunut millään tavalla.
• Älä puhkaise, murskaa tai altista mekaanisille iskuille.
• Tämä tuote ja sen lisävarusteet eivät ole leluja, ja ne tulee säilyttää poissa lasten ulottuvilta.
• Älä työnnä mitään vieraita esineitä portteihin tai aukkoihin.
• Älä puhdista voimakkailla kemikaaleilla, saippuoilla tai pesuaineilla. Pyyhi laite vain pehmeällä liinalla.
• Varmista, että latausportit eivät saastu nukkaa tai muita roskia. Käytä purkitettua ilmatyyppistä tuotetta ajoittain varmistaaksesi, että aukot ovat vapaat.
• Paristot tulee kierrättää tai hävittää osavaltion ja paikallisten ohjeiden mukaisesti.